IS-Wireless inicjuje międzynarodową współpracę na rzecz budowy 5G na świecie w modelu otwartym

Polska firma IS-Wireless, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań sieciowych 5G, chce zjednoczyć międzynarodowe środowisko biznesu oraz nauki wokół współpracy na rzecz budowy sieci nowych generacji w modelu otwartym. 27 maja br. inicjuje pierwsze spotkanie na ten temat, które ma być fundamentem do przyszłego współdziałania przedsiębiorstwa z zagranicznymi partnerami.