MF przeciął spory o wymianę udziałów

Wymiana udziałów jest neutralna podatkowo, również gdy transakcje prowadzące do uzyskania w ciągu 6 miesięcy przez spółkę większościowego pakietu udziałów (akcji) dotyczą większej liczby wspólników, a nie tylko jednego – potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej.