Najdroższe leczenie świata coraz bliżej refundacji w Polsce

Minister Zdrowia opublikował listę technologii o wysokim poziomie innowacyjności na podstawie wykazu przygotowanego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.