Powiązania w gminie trzeba oznaczyć w JPK_V7

Transakcje między gminą a wójtem, jego zastępcą, sekretarzem gminy, skarbnikiem, członkami rady gminy, kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych oraz członkami rodziny tych podmiotów należy oznaczyć w jednolitym pliku kontrolnym symbolem „TP” – wyjaśnił dyrektor KIS.