Sartany zanieczyszczone związkami azydkowymi?

Dwa niezależne testy mutagenności bakteryjnej (Ames) dały pozytywny wynik w zakresie zanieczyszczenia związkami azydkowymi produktów leczniczych zawierających sartany.