WIF działał przewlekle czy bezczynnie? WSA: pojęć nie można używać zamiennie

Sąd zauważył, że pełnomocnik wniósł ponaglenie na przewlekłe prowadzenie postępowania, a nie na bezczynność organu. Zaś we wnioskach skargi zażądał stwierdzenia bezczynności.