Deweloper planuje emisję akcji, by sfinansować projekty

GTC planuje podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję do 97 111 024 akcji. Zadecyduje o tym walne zgromadzenie akcjonariuszy, zwołane na 29 czerwca 2021 roku. Emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej i zostanie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów.