Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska podnosi składki członkowskie. Jakie uzasadnienie?

Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska ustaliła wysokość miesięcznej składki w kwocie 45 zł. Na co będą wydatkowane te pieniądze?