Kwestia kontroli i zależności aptek: inspekcja i WSA miały problem z interpretacją

Przesłanka odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki powinna być interpretowana stosunkowo szeroko, nie tylko z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – uznał NSA.