Nowa agenda będzie zarządzać szpitalami

Rząd chce oddać nadzór nad szpitalami Agencji Rozwoju Szpitali. Ta zakwalifikuje podmioty lecznicze do jednej z czterech kategorii i przyzna im fundusze, kredyty itd.