Powstało Forum Akcyzowe

Forum Akcyzowe ma pomóc ministrowi finansów rozwiązać problemy dotyczące systemu podatku akcyzowego.